Śląsk - moja mała ojczyzna...

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W XI EDYCJI KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”

LAUREACI XI EDYCJI KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA. SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”

Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu śląskiego oraz poszerzania znajomości kultury, historii i tradycji tego regionu.

KRĘGI TEMATYCZNE PRAC KONKURSOWYCH: każdy z tematów może być realizowany w dowolnej formie.

 1. DZIEJE MOJEJ RODZINY NA TLE BURZLIWEJ HISTORII ŚLĄSKA;
 2. PEJZAŻE GÓRNOŚLĄSKIE- praca literacka w formie wiersza, opowiadania lub eseju będąca refleksją o Ziemi Śląskiej;
 3. HISTORIA JEDNEGO FAMILOK
 4. WŚRÓD ŚLĄSKICH TRADYCJI- obyczaje, święta, stroje ludowe, język, legendy;
 5. MIĘDZY SZYBEM A FAMILOKIEM - obserwacja charakterystycznych dla Śląska elementów architektonicznych i tradycyjnych sposobów spędzania wolnego czasu;
 6. POLACY, CZESI, NIEMCY – WSPÓLNA HISTORIA I SĄSIEDZTWO – przybliżenie tematu wielokulturowości Ziemi Śląskiej, wskazanie obszarów przenikania się kultur;
 7. HOMO FABER CZY HOMO LUDENS? Twój głos w sprawie mentalności Ślązaków.

 Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorki –  Agnieszka Lekszycka i Grażyna Borkiewicz- Barszcz

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac:  do 3 grudnia 2014 r. Liczy się data wpływu pracy do organizatora.
 2. Uczestnicy: uczniowie dziennych placówek oświatowych lub ognisk pracy pozaszkolnej województw: śląskiego, opolskiego i  dolnośląskiego mieszczący się w przedziale wiekowym od 6 do 20 roku życia.
 3. Technika wykonania: do wyboru - prace plastyczne (rysunki, obrazy, kolaże, makiety, fotografie), albumy, prezentacje multimedialne, komiksy, prace literackie.
 4. Prace multimedialne, albumy, prace literackie oraz komiksy mogą być wykonywane w językach: polskim, śląskim, czeskim lub niemieckim.
 5. Prace należy wykonywać indywidualnie.
 6. Ocenie podlegać będą: oryginalność w realizacji tematu, poprawność merytoryczna, wartość estetyczna i wkład pracy. Prace nie mogą być powielanym szablonem.
 7. Prace oceniane będą w kategoriach zróżnicowanych ze względu na: technikę wykonania, grupę wiekową– 6 - 9 lat, 10 - 13 lat i 14 - 18 lat.
 8. Prezentacje multimedialne oraz inne prace wykorzystujące źródła informacji powinny być zaopatrzone w bibliografię.
 9. Opis prac: na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić informację zawierającą wyłącznie: wiek autora oraz jego symbol (godło). Formularz zgłoszeniowy zawierający dane autora i nauczyciela prowadzącego, nazwę, adres i telefon kontaktowy szkoły lub ośrodka pracy pozaszkolnej należy umieścić  w zaklejonej, oznaczonej godłem kopercie, która zostanie dostarczona wraz z pracą. Godło umieszczone na pracy oraz na kopercie powinno być takie samo.
 10. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 9 grudnia 2014 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 11 grudnia na stronie internetowej szkoły. O przyznaniu nagród  laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Finałowa gala odbędzie się 18 grudnia 2014 r. w ZSO 12 w Gliwicach.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii.
 12. Organizatorzy nie odsyłają prac zgłoszonych na konkurs.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania i publikowania nadesłanych prac.
 14. W razie braku możliwości uczestniczenia w finałowej uroczystości nagrody będą wysłane pocztą po Nowy Roku tylko do miejsc znacznie (powyżej 30 km) oddalonych od siedziby organizatora. Pozostałe nagrody należy odebrać w sekretariacie szkoły.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA XI EDYCJI KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA

SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”

PROSIMY O WYPEŁNIAĆ NA KOMPUTERZE LUB DRUKIEM

 

imię i nazwisko uczestnika

 

wiek uczestnika

 

temat pracy

 

nazwa placówki, adres

(można zastąpić pieczątką placówki)

 

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

telefon kontaktowy placówki
lub nauczyciela-opiekuna

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XI edycji konkursu „Śląsk – moja mała ojczyzna”, który organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach.

CZYTELNY podpis rodzica
lub pełnoletniego uczestnika

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy
 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie i przetwarzanie przez pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach danych osobowych uczestnika konkursu w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem X edycji konkursu „Śląsk – moja mała ojczyzna”, w tym z publikacją danych na stronie internetowej szkoły.

CZYTELNY podpis rodzica
lub pełnoletniego uczestnika

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się
z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy mojego dziecka i jej nazwy oraz ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na reprodukowanie prac według uznania Organizatora oraz publikowania pracy konkursowej w celach promocyjnych.

CZYTELNY podpis rodzica
lub pełnoletniego uczestnika

 


Dnia 5 grudnia br. Miało miejsce posiedzenie komisji IX EDYCJI KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŚLĄSK - MOJA MAŁA OJCZYZNA. SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT. Lista laureatów została opublikowana poniżej.

Wszystkich nagrodzonych wraz z opiekunami serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród we wtorek na godzinę 1200 do siedziby naszej szkoły przy ulicy Płockiej 16.

W programie finałowej gali przewidziane są:

 • przedstawienie pt. „Między szybem a familokiem”
 • uroczyste wręczenie nagród
 • wystawa prac laureatów oraz wybranych prac konkursowych
 • degustację potraw regionalnych

 LAUREACI IX EDYCJI KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA. SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”


Już po raz ósmy Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 12 w Gliwicach miało zaszczyt zaprosić uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Dla Dzieci i Młodzieży „Śląsk – moja mała ojczyzna. Schlesien – meine kleine Heimat.” Celem konkursu jest przybliżanie młodzieży wartości regionu, śląskiej kultury, historii i tradycji. Na zaproszenie odpowiedziało 135 uczestników. Szczególnie licznie zaprezentowały się szkoły z dalszych zakątków województwa śląskiego.

- Poprzednie edycje utwierdziły nas w przekonaniu, iż konkursy takie cieszą się wśród uczniów i ich opiekunów sporym zainteresowaniem. Żeby zapewnić jak najbardziej profesjonalną ocenę prac uczniowskich, na czele jury stanęła gliwicka malarka –M. Bereźnicka – Przyłęcka.

Na wyróżnienie zasługuje finałowa gala konkursu. Koordynatorkom udało się pozyskać do współpracy znamienite instytucje naszego regionu: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie czy Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach, ale i zachęciły przedstawicieli gliwickich władz do udziału w tym wydarzeniu. Gośćmi byli m.in.: K. Sowa (RM w Gliwicach), A. Harasymowicz (UM w Gliwicach), Z. Waniek (Delegatura Kuratorium w Gliwicach), A. Szadkowska i ks. R. Chudoba (Centrum Edukacyjne im. JP II), J. Tarkota (GOM) oraz reprezentanci władz dzielnicy Brzezinka: C. Szumilas (ZO) i ks. G. Langner.

Finałowa gala była świętem śląskości pokazanej na różnych płaszczyznach. Przygotowany program artystyczny wzruszał, bawił, skłaniał do refleksji. Trojak odtańczony przez uczniów ZSO 12 ubranych w stroje regionalne zaskoczył wszystkich. Gwarowe teksty okraszane piosenkami tradycyjnymi i współczesnymi oraz scenografia wychodząca daleko poza schemat śląskiego krajobrazu dopełniały całości. Ważnym akcentem były również wystąpienia ks. dra P. Góreckiego i J. Bonczola mówiących  o wielokulturowości śląskich rodzin oraz o historii Śląska. Najważniejszym  momentem dla laureatów było rozdanie nagród, także dodatkowych – wręczonych przez E. Pokorską ze ŚCDK w Katowicach.

A po uczcie dla śląskiej duszy przyszedł czas na ucztę dla śląskiego podniebienia. Na gości czekał ślonski żur, wodzionka oraz kreple, kołocz i chrust. Znamienici uczestnicy gali  na to popołudnie stali się po prostu Ślązakami – godajoncymi po naszymu.

zobacz galerię >>

 LAUREACI VIII EDYCJI KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA. SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”

Najciekawsze prace:
 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia szkoły

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.